Asociatia de Proprietari Bloc P56

Bloc P56 Motoc nr. 4

Archive for the ‘ACTE NECESARE’ Category

Posted by blocp56 pe Iunie 30, 2008

1.ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA ( DESCHIDEREA CARTII FUNCIARE COLECTIVE)

-cerere de inscriere prin care se solicita deschiderea Cartii funciare individuale.(2 ex.);

-documentatie de cadastru in original (se intocmeste de un expert autorizat); documentatia ramane la biroul de Carte Funciara;

-acte de proprietate în original (copie legalizata la notar), cum ar fi:

– acte autentice (vanzare, donatie, mostenire, schimb, intretinere, etc.);

– acte cu ICRAL sau alte institutii + proces verbal; contract de construire + proces verbal;

– titlu de proprietate + proces verbal;

– sentinta judecatoreasca cu mentiune definitiva si irevocabila (3 ex.) + dispozitia primarului si procesul verbal (unde este cazul);

-orice alte acte care atesta dreptul de proprietate ( H.G. certificate de atestare, autorizatie de construire + proces verbal de receptie, etc.);

-dovada achitarii integrale a pretului imobilului (daca exista);

-se intocmeste o cerere (in 2 exemplare) din partea Asociatiei de proprietari (locatari), semnata si stampilata de administrator, prin care se solicita deschiderea Cartii funciare colective si atribuirea numarului cadastral.

-certificatul fiscal pentru intabulare (de la Directia de Impozite si Taxe);

-taxa de timbru – (la CEC sau Trezorerie);

-timbru judiciar – (de la posta);

Prima vanzare a unui apartament intr-un bloc de locuinte poate solicita un consum destul de mare de resurse financiare si de timp, dupa aceea insa o vanzare se va putea face mult mai repede, pe baza unui certificat fiscal si a extrasului de carte funciara, certificate care se pot obtine intr-un timp relativ scurt.

Dupa deschiderea Cartii funciare colective (a blocului), cu ocazia vanzarii unui alt apartament, nu vor mai fi necesare planul de incadrare in zona si memoriul tehnic justificativ.

2.ACTE NECESARE PENTRU EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

-cerere;

-copie xerox de pe actul de proprietate;

-copie xerox de pe incheierea de intabulare;

-certificatul fiscal de la D.T.I.L. in original si copie valabil 48 ore;

-taxa de timbru achitata la C.E.C.sau Trezorerie;

-timbru judiciar;

-copie de pe B/I sau C/I;

3.ACTE NECESARE PENTRU STABILIRE IMPOZIT CLADIRI (PUNERE PE ROL)

-declaratie impunere tip;

-act dobandire imobil (contract vanzare -cumparare; donatie; hotarare judecatoreasca, proces – verbal adjudecare, partaj etc);

-schita imobil sau schita cadastrala, releveu etc;

-act identitate (xerox si original pentru conformitate);

Declararea proprietatii trebuie declarata in 30 zile, daca nu sunt declarate in termen sau nu sunt declarate se vor plati amenzi.

4.ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE

Este obligatoriu la orice act de instrainare a unui bun imobiliar (Legea cadastrului nr.7 – 1996)

Se realizeaza de catre un expert tehnic pentru lucrari cadastrale autorizat de Oficiul National pentru cadastru, Geodezie si Cartografiedeclaratie tip;

Expertul tehnic autorizat relizeaza documentatia tehnica cadastrala pe care o depune la Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie(OJCGC).

Dosarul depus la OJCGC (pentru apartamente) trebuie sa cuprinda:

-cerere tip in care se solicita atribuirea unui numar cadastral provizoriu care cuprinde:

-numele si domiciliul solicitantului;

-obiectul inscrierii;

-indicarea actelor in baza carora se face cererea;

-localitatea unde este situat imobilul;

-numarul cadastral;

-numarul de carte funciara;

-fisa bunului imobil;

-schita apartamentului la scara 1:100 sau 1:50 realizat de expertul cadastral;

-planul de amplasament si delimitarea bunului imobil la scara 1:500,1:1000 sau 1:2000 cand este cazul;

-copie dupa actului de proprietate al apartamentului;

-copie dupa actul de identitate al proprietarului;

-declaratie pe proprie raspundere a proprietarului, privind identificarea si individualizarea limitelor bunului masurat;

-memoriu tehnic intocmit de expertul cadastral cand este cazul;

OJCGC – verifica si avizeaza documentatia, o returneaza expertului tehnic sau solicitantului (3-4 sapatamani sau regim urgenta – 1 saptamana);

5.ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SUPRAFETE CU DESTINATIE DE LOCUINTA

-dosar cu sina;

-3 formulare „Contract de inchiriere”;

-2 declaratii tip;

-copie xerox B/I,C/I cu C.N.P.si adresa de domiciliu a proprietarului;

-copie xerox de pe actul de proprietate;

-copie xerox pentru chirias B/I ,C/I ,Pass;

-timbre fiscale;

6.ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SUPRAFETE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

-dosar cu sina;

-3 formulare „Contract de Inchiriere”;

-2 declaratii tip;

-copie xerox B/I,C/I cu C.N.P.si adresa de domiciliu a proprietarului;

-acordul Asociatiei de Locatari;

-copie xerox de pe Certificatul de Inmatriculare si Codul Fiscal;

-timbre fiscale;

Reclame

Posted in ACTE NECESARE | Etichetat: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »