Asociatia de Proprietari Bloc P56

Bloc P56 Motoc nr. 4

INTREBARI FRECVENTE

Posted by blocp56 pe Iunie 30, 2008

1) Repartizarea cheltuielilor cu ascensorul

H.G. 400/2003 prevede:

Art. 39. (3) Consumul de energie electrica aferent functionarii ascensorului/ascensoarelor, care se masoara prin contoare montate separat de cele ale proprietatilor individuale, se repartizeaza proportional cu numarul persoanelor care locuiesc in mod curent in cladire.
Art. 46.
Cheltuielile pentru lucrari de intretinere, servicii, de reparatii si, dupa caz, de consolidare la partile de constructii si instalatii aflate in proprietatea comuna indiviza – astfel cum este descrisa in cartea tehnica a constructiei si in acordul de asociere ca: subsolul; conductele de distributie si coloanele instalatiilor de apa, canalizare, termoficare, energie electrica; casa scarii; podul; spalatoria;uscatoria; terasa; ascensorul; centrala termica proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a gunoiului menajer;structura de rezistenta; fatade; acoperis si altele asemenea se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza a fiecarui proprietar, astfel cum este inscrisa in acordul de asociere sau care a fost recalculata conform prevederilor art. 45 alin. (3).

Ca o concluzie, exista 2 tipuri de cheltuieli cu ascensorul:

– Cheltuieli cu energia electrica necesara functionarii ascensorului – care se repartizeaza proportional cu nr de persoane care locuiesc in mod curent in imobil. Prin hotarare a adunarii generale pot fi scutiti de plata acestor cheltuieli, pe baza de cerere scrisa, proprietarii care locuiesc in apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, etajul 1 in cladirile fara mezanin.

– Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile ascensorului se suporta de toti proprietarii proportional cu cota parte indiviza asa cum este inscrisa in acordul de asociere.

2) Penalizari in cadrul asociatiei de proprietari

Exista 2 tipuri de penalizari:

-penalizari din partea furnizorilor de utilitati care se repartizeaza restantierilor proportional cu valoarea restantei la plata cotelor de intretinere.

-penalizari impuse de asociatia de proprietari conform propriului sistem de penalizari adoptat de adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari sau ulterior.

Art.25 din HG 400/2003 prevede:

“Cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de acestia, după caz, în termen de maximum 15 zile de la data afişării listei de plată, data care trebuie să fie înscrisă în lista de plată respectivă”.

“ După o perioadă de 30 de zile de la expirarea termenului stabilit pentru plată, asociaţia de proprietari poate calcula si percepe penalizări de întârziere pentru suma neachitată, în condiţiile stabilite şi aprobate de adunarea generală a asociaţiei de proprietari. Penalizările de întârziere nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica pentru fiecare cotă de întreţinere lunară, fără ca suma penalizărilor să poată depaşi suma cotei de întreţinere lunare la care s-a aplicat.”

Sistemul propriu de penalizari trebuie sa precizeze data scadenta pentru efectuarea platilor, data de la care incepe penalizarea, procentul de penalizare /zi aplicat sumelor restante, sumele care se penalizeaza (cheltuielile de intretinere, fondul de rulment, fondul de reparatii).

-Sistemul propriu de penalizari trebuie aprobat de adunarea generala si consemnat in procesul verbal.

-Din momentul aprobarii el este OBLIGATORIU pentru toti proprietarii.

-Nu se poate aplica asociatiilor care nu s-au transformat in asociatii de proprietari

3) Repartizare cheltuieli reparatie terasa.

Cheltuielile cu reparatia terasei se repartizeaza tuturor proprietarilor proportional cu cota parte indiviza de proprietate (art.46 din H.G. 400/2003) asa cum este inscrisa in acordul de asociere. Plata este deci obligatorie pentru toti proprietarii

4) Taxa animale de casa.

Se poate aplica acesta taxa doar cu aprobarea adunarii generale a asociatiei de proprietari, consemnata in registrul de procese verbale. Trebuie sa existe in statutul asociatiei prevedere ca adunarea generala poate adopta masuri pentru detinatorii de animale. Trebuie precizata in hotarare si valoarea taxei pe luna aplicata detinatorilor de animale.

5) Calculul consumului de apa calda, apa rece (asociatie cu apartamente necontorizate si contorizate individual)

-Asociatia de proprietari trebuie sa adopte un regulament intern care sa reglementeze citirea contoarelor si repartizarea cheltuielilor.

-Apartamentele contorizate individual vor plati functie de indexul contoarelor individuale (cat au consumat efectiv). La acesta suma se poate adauga o alta suma repartizata tuturor proprietarilor din asociatie functie de cota parte indiviza, care rezulta din consumul/pierderile pe spatiile comune. Aceasta suma rezulta ca un procent din valoarea facturii sosite (maxim 10%) si este stabilit de asemenea de adunarea generala.

-Din valoarea facturii se scade valoarea consumului comun, valoarea consumului apartamentelor contorizate, si rezulta valoarea consumului apartamentelor necontorizate care se repartizeaza pe numarul de persoane care locuiesc in apartamentele necontorizate.

– Trebuie urmarit ca apartamentele contorizate sa declare un consum corect. Este indicat ca prin acest regulament intern, sa fie stabilit un interval la care administratorul sa citeasca personal contoarele(5-6luni).

6) Angajari in cadrul asociatiei de proprietari.

Intr-o asociatie de proprietari se pot face urmatoarele forme de angajari:

– contract individual de munca cu norma intrega sau timp partial (administrator,operator ecologic etc);

– conventie civila de prestari servicii pentru persoane fizice autorizate (sub 2 ore/zi sau sub 10 ore/saptamana) reglementata de Codul Civil.

-asociatia de proprietari mai poate apela la contractul de prestari servicii pentru activitatea de administrare a imobilului.

7) Obligatii de plata pentru proprietarii care si-au montat centrala termica de apartament.

– Apa rece, gunoi menajer si salariul operatorului ecologic,cheltuieli administrativ gospodaresti, salarii administrator, presedinte etc, cheltuieli privind reparatia/intretinerea proprietatii comune (ascensor,subsol,terasa,fatada etc), consumuri de apa, gaze incalzire parti comune, energia electrica (ascensor,ilumonat scari), fond de rulment la noua dimensiune (reducere a acestuia prin cerere scrisa)

8.) Restantieri la fondul de reparatii.

Se aplica sistemul propriu de penalizari al asociatiei, daca acesta a fost aprobat de adunarea generala si consemnat in procesul verbal. Ulterior pentru neplata restantelor si a penalizarilor dupa 3 luni asociatia poate da in judecata rau platnicii. Din moment ce a fost aprobat de proprietari in cadrul adunarii generale, fondul de reparatii este obligatoriu. Acesta este un fond foarte important care contribuie la intretinerea si reparatia partilor comune ale asociatiei

9) Refuz plata fond rulment.

La art. 24 din H.G.400/2003 se specifica:” In scopul asigurării fondurilor necesare pentru plati curente asociatia de proprietari

stabileste cuantumul si cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. De regula fondul de rulment se dimensioneaza astfel incat sa poata acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice.

10)  Pentru amenajara apartament, desfintare pereti usori, decompartimentare este necesara autorizatie?

Da, autorizatia bazandu-se pe un proiect tehnic si o expertiza intocmita de un expert autorizat.

 
11)    Cate animale poate detine un locatar in apartament?
Detinerea si cresterea a mai mult de doua animale in apartamente se va face numai cu aprobarea asociatiei de proprietari/locatari, conform HCL  nr. 22/2007. Animalele de apartament vor fi vaccinate si vor avea atestata starea de sanatate in carnete de sanatate eliberate de cabinetele sanitar veterinare.

12)      Cine se ocupa de cainii comunitari?
Singura institutie abilitata in derularea programului de prindere si gestionare a acestor caini este Administratia pentru Supravegherea si PRotectia Animalelor (A.S.A.) care se afla in subordinea Primariei Municipiului Bucuresti, adresa acesteia fiind: Str Selari nr 2-3 sector 3, telefon 312.95.55.

 

 

Anunțuri

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogeri au apreciat asta: